Wat gebeurt er met een bedrijf als er een klacht is bij de BBB?

The Better Business Bureau, of BBB, is een non-profitorganisatie die een Accredited Businesses-systeem gebruikt om ranglijsten toe te kennen aan bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties. De BBB slaat gegevens over bedrijven op en maakt gebruik van geschillenbeslechtingsprocedures die zijn opgesteld door de Council of the Better Business Bureaus. Lokale BBB's beheren procedures die zijn ontworpen voor consumenten om klachten in te dienen tegen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde bedrijven.

Initiatie van klachten van klanten

Nadat een klacht is ingediend bij het Better Business Bureau, wordt bepaald of het een probleem is dat zij kunnen oplossen. De BBB behandelt bijvoorbeeld geen prijzen, beleid, geschillen tussen werkgevers of werknemers, of iets met betrekking tot professionele procedures of een overheidsinstantie. Als het geschil een duidelijke zakelijke transactie betreft, sturen ze een kopie naar het bedrijf waarnaar wordt verwezen om hun input over de kwestie te krijgen.

Geschillen van klanten rechtstreeks oplossen

Het Better Business Bureau moedigt bedrijven aan om klachten van klanten te beantwoorden die bij haar zijn ingediend. Bedrijven hebben 30 dagen de tijd om te reageren voordat verdere stappen worden ondernomen. Wanneer een geschil naar tevredenheid van elke partij wordt afgehandeld, moet de BBB hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat deze zijn dossier kan sluiten. De BBB zal contact opnemen met de klant om ervoor te zorgen dat het probleem is opgelost, dus bedrijven moeten nauwkeurige gegevens bijhouden van hun pogingen om klachten op te lossen.

Voorstellen voor geschillenbeslechting

Bedrijven kunnen klachten van klanten beantwoorden met oplossingsvoorstellen, die het Better Business Bureau aan de klant zal voorleggen. Zodra de klant het eens is, zal de BBB zijn koffer sluiten. De resolutie wordt vervolgens positief weergegeven in het bedrijfsbetrouwbaarheidsrapport van BBB. Als een bedrijf een poging heeft ondernomen om het probleem op te lossen, of denkt dat het niet de schuld was, komt de klacht in een arbitrage- of bemiddelingsprocedure terecht.

Bemiddeling en arbitrage

Als de kwestie naar bemiddeling gaat, zal een neutrale derde partij met beide partijen samenwerken totdat ze tot een wederzijds akkoord komen. Een professioneel opgeleide mediator begeleidt de partijen bij het proces. Als er voor arbitrage wordt gekozen, zal de arbiter het overgelegde bewijs afwegen om tot een conclusie te komen. Vergaderlocaties worden door de BBB op wederzijds geschikte tijden gekozen voor elke partij voor vertrouwelijke sessies, doorgaans van twee tot drie uur.

Tijdens deze vertrouwelijke bijeenkomsten worden de problemen opgehelderd om oplossingen te bespreken. Bemiddelaars streven ernaar beide partijen te helpen tot een aanvaardbare juridisch bindende oplossing te komen, terwijl een arbiter die beslissing op dezelfde manier zal nemen als een rechter in een rechtbank.

BBB-bedrijfsrecord

Hoewel de BBB niet door de overheid is gesanctioneerd, noch door enige staat, federale of lokale overheid is aangesloten, is het een hulpmiddel dat consumenten regelmatig gebruiken om beslissingen te nemen over aankopen en dienstverleners. Omdat de BBB informatie over bedrijven archiveert, worden onbeantwoorde klachten door consumenten als niet vleiend beschouwd. Daarom is het raadzaam dat bedrijven klachten behandelen om hun bedrijfsadministratie duidelijk te houden en om toekomstige potentiële klanten niet te ontmoedigen.