Flat Vs. Hiërarchische organisatiestructuur

Een organisatiestructuur is de methode die een organisatie gebruikt om communicatielijnen, beleid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden af ​​te bakenen. Het bepaalt de mate en aard van hoe leiderschap door de organisatie wordt verspreid, evenals de methode waarmee informatie stroomt. Organisaties passen gewoonlijk een platte of hiërarchische structuur aan.

Platte organisatiestructuur

Een platte organisatie verwijst naar een organisatiestructuur met weinig of geen managementniveaus tussen management en medewerkers op stafniveau. De platte organisatie houdt minder toezicht op werknemers en bevordert hun grotere betrokkenheid bij het besluitvormingsproces.

Voordelen van een platte structuur

 • Het verhoogt het verantwoordelijkheidsniveau van de medewerkers in de organisatie.

 • Het verwijdert overtollige managementlagen en verbetert de coördinatie en snelheid van communicatie tussen medewerkers.

 • Minder managementniveaus stimuleren een eenvoudiger besluitvormingsproces onder werknemers.

 • Het schrappen van de salarissen van het middenkader vermindert de budgetkosten van een organisatie.

Nadelen van een platte structuur

 • Werknemers missen vaak een specifieke baas om aan te rapporteren, wat verwarring en mogelijke machtsstrijd onder het management creëert.

 • Platte organisaties hebben de neiging om veel generalisten voort te brengen, maar geen specialisten. De specifieke functie van werknemers is misschien niet duidelijk.

 • Een platte structuur kan de groei van een organisatie op lange termijn beperken; het management kan besluiten om nieuwe kansen te weigeren in een poging de structuur te behouden.

 • Grotere organisaties hebben moeite om de platte structuur aan te passen, tenzij het bedrijf opsplitst in kleinere, beter beheersbare eenheden.

Hiërarchische organisatiestructuur

Een hiërarchische organisatie volgt de lay-out van een piramide. Elke medewerker in de organisatie, op één na, meestal de CEO, is ondergeschikt aan iemand anders binnen de organisatie. De lay-out bestaat uit meerdere entiteiten die afdalen naar de basis van medewerkers op stafniveau, die onderaan de piramide zitten.

Voordelen van een hiërarchische structuur

 • Medewerkers erkennen gedefinieerde niveaus van leiderschap binnen de organisatie; gezag en verantwoordelijkheidsniveaus zijn duidelijk.

 • Promotiemogelijkheden motiveren medewerkers om goed te presteren.

 • Hiërarchische structuren bevorderen de ontwikkeling van medewerkers als specialisten. Werknemers kunnen hun aandachtsgebied verkleinen en experts worden in specifieke functies.

 • Medewerkers worden loyaal aan hun afdeling en letten op het belang van hun gebied.

Nadelen van een hiërarchische structuur

 • Communicatie tussen verschillende afdelingen is doorgaans minder effectief dan in platte organisaties.

 • Rivaliteit tussen afdelingen kan oplaaien als elke afdeling beslissingen neemt die in het belang zijn van haar eigen belangen in plaats van die van de organisatie als geheel.

 • De toegenomen bureaucratie belemmert vaak de snelheid van een organisatie om te veranderen. Er kan meer tijd nodig zijn om op klanten te reageren.

 • Lonen voor meerdere managementlagen verhogen de kosten van een organisatie.