De verschillen tussen debet en credit in de boekhouding

Afschrijvingen en tegoeden worden gebruikt om inkomend en uitgaand geld op uw zakelijke rekening te volgen. In een eenvoudig systeem is een afschrijving geld dat van de rekening uitgaat, terwijl een krediet geld is dat binnenkomt. De meeste bedrijven gebruiken echter een dubbel boekhoudsysteem. Dit kan voor verwarring zorgen bij onervaren ondernemers, die in het ene gebied hetzelfde geld als krediet gebruiken, maar in het andere als een afschrijving.

Tip

Afschrijvingen zijn geld dat van de rekening uitgaat; ze verhogen het saldo van dividenden, uitgaven, activa en verliezen. Credits zijn geld dat op de rekening komt; ze vergroten het saldo van winsten, inkomsten, inkomsten, verplichtingen en eigen vermogen.

Dubbel boekhouden

Wanneer u naar uw zakelijke financiën kijkt, heeft elke transactie twee kanten. Dit betekent dat de huur een rekening is met een openstaand saldo en dat de zakelijke controle een andere rekening is die het verschuldigde saldo betaalt. Dus hetzelfde geld stroomt, maar is goed voor twee items. Het systeem met dubbele invoer creëert een rekeningschema. Deze omvatten items zoals huur, verkopers, nutsvoorzieningen, salarisadministratie en leningen.

Afschrijvingen en tegoeden

Omdat deze twee tegelijkertijd worden gebruikt, is het belangrijk om te begrijpen waar elk naar toe gaat in het grootboek. Houd er rekening mee dat de meeste zakelijke boekhoudsoftware het rekeningschema op de achtergrond laat lopen en dat u meestal naar het grootboek kijkt. Schulden verhogen het saldo van dividenden, uitgaven, activa en verliezen. Registreer debiteringen aan de linkerkant in de kolom van het grootboek. Credits verhogen het saldo van winsten, inkomsten, inkomsten, verplichtingen en eigen vermogen. De credits worden aan de rechterkant geregistreerd.

Afschrijvingen en tegoeden in actie

Denk bij het gebruik van afschrijvingen en bijschrijvingen na over wat de transactie werkelijk doet. Op het eerste gezicht lijkt een debet het saldo van een actief en een kredietverlaging contra-intuïtief. De manier waarop activa worden berekend, is echter door de volgende vergelijking te gebruiken:

Activa = passiva + eigen vermogen

Daarom moeten activa worden berekend op basis van zowel verplichtingen als eigen vermogen. Dit betekent dat wat er aan de passiva wordt toegevoegd, een afschrijving is en wordt vermeld in de linkerkolom.

Hier is een voorbeeld

Beschouw dit voorbeeld eens. U koopt benodigdheden bij een groothandel op krediet voor in totaal $ 500. U zou de kosten voor benodigdheden afschrijven en de crediteurenrekening crediteren. Door het systeem van dubbele invoer te gebruiken, heeft de ondernemer een goed inzicht in de financiële gezondheid van zijn bedrijf. Hij weet dat hij een bepaald bedrag aan contant geld bij de hand heeft, met het exacte bedrag aan schulden en schulden dat hij moet vervullen.

Tip

Door uw rekeningschema correct op te zetten in boekhoudsoftware, en zorgvuldig op te merken tot welke rekening een debet of credit behoort, kan het programma de debiteringen en credits correct toepassen.