Hoe u een promotieplan schrijft

Een promotieplan bevat een gedetailleerde strategie om uw bedrijf uit te breiden of een bepaald product op de markt te brengen. U moet bij het schrijven van uw promotieplan rekening houden met verschillende factoren, zoals budgettaire beperkingen, eerdere verkopen en uw gewenste resultaten. Mogelijk moet u uw plan delen met zakenpartners, investeerders, geldschieters en uw werknemers, dus het moet duidelijke en beknopte informatie bevatten, inclusief de specifieke acties die u van plan bent te ondernemen. Nadat u uw promotieplan heeft geïmplementeerd, moet u het in ons bestand bewaren, zodat u uw voortgang naar uw doelen kunt volgen.

1

Verzamel de meest recente bankafschriften voor uw bedrijf en financiële documenten met details over verkoopopbrengsten en bedrijfskosten. Bekijk deze financiële informatie om te bepalen hoeveel u zich kunt veroorloven om opzij te zetten voor marketingkosten. Idealiter zouden de inkomsten moeten stijgen als gevolg van uw promotiecampagne, maar gebruik geen geld dat u nodig heeft om andere dagelijkse essentiële uitgaven te dekken - zoals lonen, belastingen of voorraadaankopen - om uw producten te promoten.

2

Stel een tijdlijn op. Veel bedrijven stellen doelen voor 12 maanden, maar u kunt overwegen uw jaarlijkse verkoop- of omzetdoelen op te splitsen in een reeks kortetermijndoelen die een kwartaal, een maand of een week duren. U moet ervoor zorgen dat u voldoende kapitaal heeft om uw marketingkosten voor de hele tijdlijn te dekken, dus als u maar heel weinig geld heeft, kunt u overwegen om een ​​zeer korte promotiecampagne te voeren.

3

Identificeer uw beoogde klanten en neem een ​​gedetailleerde beschrijving van uw ideale klantenbestand op in het plan. Hierbij kan het gaan om het targeten van huiseigenaren in een bepaald deel van de stad, mensen van een bepaalde leeftijd of consumenten die zich bezighouden met specifieke soorten activiteiten. Als u zich op uw markt richt, moet u ook uw productprijs bepalen, omdat u uw product niet effectief kunt promoten als uw beoogde klanten het zich niet kunnen veroorloven het te kopen.

4

Bepaal waar u uw product en uw advertenties wilt plaatsen, en maak een lijst van deze locaties. Als u van plan bent uw product via online verkopers te verkopen, kunt u overwegen het product online te promoten, zodat potentiële klanten het product gemakkelijk kunnen vinden nadat ze de advertenties hebben bekeken. Als u van plan bent het product te promoten met posters of tv-commercials, zorg er dan voor dat u het product promoot in een gebied dicht bij een winkel waar uw klanten het product kunnen kopen.

5

Een doel stellen. U moet een op omzet of verkoop gebaseerd doel voor uw promotie instellen op basis van een bedrag in dollars of een procentuele toename van de omzet. Investeerders of geldschieters zullen naar dit doel verwijzen wanneer uw plan afloopt, dus stel een doel niet zo hoog dat u het niet kunt bereiken, maar stel het niet zo laag dat het geen echt doel dient.

6

Schrijf een lijst op met de specifieke verantwoordelijkheden die elke afdeling of werknemer moet nemen als onderdeel van het promotieplan. Deze lijst moet een nauwkeurige lijst bevatten van de budgetten die u aan elke afdeling wilt toewijzen. Verspreid een kopie van het voltooide plan naar alle relevante partijen.