1099-formulieren genereren vanuit QuickBooks

Als u onafhankelijke contractanten voor uw bedrijf gebruikt, moet u voor elk formulier een IRS 1099-formulier invullen waarin het bedrag staat dat u hebt betaald voor tijdens het belastingjaar verleende diensten. QuickBooks kan geld volgen dat aan een onafhankelijke contractant is betaald en automatisch een afdrukbaar 1099-formulier vullen met zijn relevante financiƫle gegevens.

Schakel 1099-optie in

1

Start QuickBooks en klik op "Bewerken" in de menubalk.

2

Selecteer "Voorkeuren" in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens "Belasting: 1099" aan de linkerkant van het venster.

3

Klik op het tabblad "Bedrijfsvoorkeuren" en selecteer vervolgens "Ja" in het gedeelte "Do You File 1099 MISC Forms". Klik OK."

Stel leverancier in

1

Klik op "Leveranciers" in de menubalk.

2

Selecteer "Leverancierscentrum" in het vervolgkeuzemenu. Klik met de rechtermuisknop op de onafhankelijke contractant waarvoor u een 1099-formulier wilt maken. Klik op "Bewerken".

3

Klik op het tabblad "Adresgegevens" en bekijk de informatie van de aannemer om er zeker van te zijn dat deze correct is. Klik op het tabblad "Aanvullende informatie".

4

Klik op het vakje "Vendor in aanmerking voor 1099". Typ het belasting-ID-nummer van de aannemer in het vak "Belasting-ID".

5

Klik op de "OK" knop.

Afdrukken 1099

1

Plaats het lege 1099-formulier in de printer en klik op "Bestand" in de hoofdmenubalk van QuickBooks.

2

Selecteer "Formulieren afdrukken" in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens "1099s / 1096" in de lijst.

3

Selecteer de aannemer waarvoor u een 1099 wilt genereren en klik vervolgens op "Afdrukken 1099". Er wordt automatisch een voorbeeld van de 1099 geopend. Om de gedetailleerde gegevens op het formulier te bekijken, deselecteert u het vak "Uitlijning" en selecteert u "PDF".

4

Klik op "PDF openen in voorbeeld" om de informatie op het formulier te bekijken.

5

Klik op "Afdrukken" om het ingevulde 1099-formulier af te drukken.